תקנון האתר

כללי:

Slique.co.il (להלן "האתר") הינו אתר בבעלותה חברת סמארט מי בע"מ ח.פ 515584431 (להלן: "החברה"), המנהלת חנות וירטואלית ומציעה ללקוחותיה מידע ומכירת מוצרים (להלן "המוצרים").
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה היא מטעמי נוחות בלבד.
אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
המשתמש מודע לכך שכל שימוש באתר מבוצע על אחריותו בלבד.
אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
כל הרוכש מוצרים באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו ותנאיו טרם בייצוע רכישתו (גם אם התבצעה טלפונית) וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור בו.

הזמנת מוצרים:
כדי לרכוש מוצר באתר יש לציין תחילה שם משתמש או מספר ת"ז וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה כגון: כתובת, דוא"ל אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי.
העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגיית SSL, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע. על ידי שימוש בטכנולוגיה זו המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים.
האתר יעמוד בכל הוראת הדין אשר עניינן באחזקת מלאי סביר של הטובין המוצעים למכירה.

רכישת מוצרים וקבלת מידע:
כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת מוצרים באמצעות האתר.
הזמנתו או הצעתו (להלן- "הצעה") של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנמלאו כל התנאים הבאים:
ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של דואר ישראל.
הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.
רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההצעה כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, הלקוח יקבל אישור מהחברה בדבר ביצוע ההזמנה והחברה תפעל בהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו. רוכש שלא קיבל הודעה כאמור תוך 24 שעות, יפנה לשירות הלקוחות של החברה.

פרטי הזמנה תקינים:
כדי שהחברה תוכל לספק את המוצרים המוזמנים, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו.
אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, תהיה החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.
צבעים, עיטורים ודברי אומנות המופיעים על מוצרים באתר הינם בהתאם למלאי הקיים במחסני החברה בעת הרכישה.
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה כזה, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין.

אמצעי התשלום:
באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
לאחר שיוזנו פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. לאחר קבלת האישור, הזמנתך תעובד ותטופל וישלח אליך את המוצר/ים שהוזמנו על ידך. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום בגין רכישת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונה המלא של האתר ו/או החברה ו/או חברת כרטיסי האשראי.

פרטיות:
להצהרת מדיניות הפרטיות של האתר נא לפנות למדיניות פרטיות

אספקת המוצרים:
חברת סמארט מי בע"מ עושה את המיטב על מנת לספק את המוצרים במהירות האפשרית ולפיכך מתחייבת להוציא את המשלוח לשרות הדואר תוך 7 ימים מיום קבלת ההזמנה (בהזמנות שביקשו דואר רשום), אין החברה יכולה להיות אחראית לזמני השילוח של דואר ישראל ואו לכל טענה של כתובת לא קיימת, מוצר שלא נדרש וכל טענה אחרת שתועלה ע"י חברת דואר ישראל. הרוכש באתר ומבקש משלוח בדואר רשום נושא עליו את האחריות לכל תקלה במשלוח שתיגרם ע"י חברת דואר ישראל. יצא המוצר למשלוח ונמסר לדואר ישראל וברשות החברה מס' רשום של המשלוח - בזאת הסתיימה אחריות החברה לשילוח המוצר.
דואר שליחים אקספרס - שילוח עד לבית הלקוח - בעלות נוספת - מתחייבת החברה להוציא את החבילה לשילוח תוך 24 שעות מקבלת ההזמנה, דואר שליחים מתחייב לנסיון מסירה ראשון תוך 72 שעות מקבלת החבילה לידו,
שילוח בדואר שליחים אקספרס הינו בכפוף לתקנון שילוח דואר שליחים חברת קרגו אקספרס בע"מ, לבירורים יש לפנות לשרות לקוחות החברה
במקרה של משלוח חבילה עם שליח שהלקוחה מסרבת לקבל והחבילה מוחזרת אלינו תחויב הלקוחה בדמי משלוח מלאים כפולים (הלוך וחזור) ובדמי ביטול עסקה בסך 5% מגובה העסקה ..
אספקת המוצרים תעשה על ידי החברה דרך משלוח המוצר בדואר רשום לכתובת שנמסרה על ידי הרוכש מבצע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה.
החברה לא תישא באחריות של כל נזק שעלול להיגרם למוצרים מרגע יציאתם למשלוח.
אין החברה אחראית למוצר שלא נדרש ע"י הלקוח לאחר שקיבל הודעה מהדואר שיש לו חבילה לאסוף, או אם הכתובת שניתנה איננה הכתובת הנכונה.
במקרים בהם יוחזר לחברה משלוח שנשלח לכתובת שצוינה ע"י הלקוח כטענת "לא נדרש" או "עזב" או כל טענה אחרת שבגינה לא היתה אפשרות לחברת הדואר למסור את החבילה ללקוח, אזי יהיה הלקוח אחראי להתקשר ולהתעניין בסיבת עיכוב המשלוח שלו ואף יישא בעלויות דמי טיפול ומשלוח חוזר. סרב הלקוח לשלם עבור משלוח חוזר, לא תהיה החברה אחראית לשלוח את החבילה שחזרה, והאחריות תחול כולה על הלקוח לבוא ולאסוף את החבילה ממשרדי החברה בירושלים. לא יהיו ביטולי עסקאות בגין חבילות שחזרו (מכל סיבה שהיא) מהדואר ולא הגיעו ללקוח.
יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר.

מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.
במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת המוצרים באתר והתברר כי המוצרים אזלו, תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון והחברה תהיה ראשית לבטל את ההזמנה וזאת כמובן ללא דמי ביטול או חיוב כלשהם. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם למשלוח עתידי.

מחירים ותשלומים:
החברה תהיה רשאית לשנות את דמי המשלוח, תנאי התשלום מעת לעת על פי שיקולה הבלעדי של החברה. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר המפורסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב במכירה, בתוספת הוצאות המשלוח, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.
כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ.

תקנון מבצעים:
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מבצע פעיל באתר מכל סיבה שהיא ללא התראה מוקדמת.
במקרה של רכישה של מוצר במבצע שמכיל מוצר מתנה לא יישלחו שני מוצרים – לא יתאפשר כפל מבצעים למוצר אחד בחבילה אחת.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים:
ביטול על ידי הרוכש: רוכש אשר מעוניין לבטל את רכישתו יודיע על כך בסמוך ככל האפשר למועד בו שלח את הצעתו לחברה (או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם החברה). ההודעה על ביטול תימסר למרכז הטלפוני של החברה 02-6747000 ותשלח במקביל בכתב (פקס (02-6727380 או באמצעות דוא"ל ל info@slique.co.il). ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה. במקרה כזה התשלום ששולם בגין המוצר יוחזר לרוכש במלואו.
ביטול רכישה של המוצרים ששוגרו על ידי החברה אל הרוכש עד 14 יום מיום קבלת המוצר, יחוייב בדמי הטיפול והמשלוח ובלבד שלא נעשה שימוש במוצר או בחלקיו והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש.
למרות האמור לעיל, במקרה של ביטול עסקה, סמארט מי בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, במקרים בהם תראה לנכון, לגבות עמלה בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבינהם, לתשלומים המבוצעים דרך אפליקצית פייפל תתווסף גם עמלת פייפל לקיזוז לצורך זיכוי המוצר. גם אם הלקוח לא קיבל את המוצר. יתרת התשלום תוחזר לקונה בתוך 14 יום, ועל הקונה להחזיר את המוצר לסמארט מי בע"מ. לכתובת העסק ועל חשבונו. הלקוח יזוכה רק אחרי שהמוצר חזר למשרדי החברה ונבדק ונמצא תקין.

ביטול מוצר שהוזמן בדואר שליחים ואו סירוב לקבל חבילה שנשלחה ללקוח בדואר שליחים יחויב בעלות של 70 ש"ח.

החברה לא תקבל ביטולי עסקאות של חוטים תקינים שסופקו ללקוחה מכל סיבה שהיא.

ביטול על ידי החברה:
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:

  • אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.
  • אם יתברר לה כי העסקה ו/או במכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו.
  • אם יתברר כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו.

במקרה שכזה, הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לרוכש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הרוכש בעת ההזמנה.

החזרה:
על הרוכש לבדוק את המוצר עם קבלתו, במידה ומצא הלקוח כי קיבל מוצר פגום, יישלח הלקוח את המוצר באריזתו תוך 14 ימים מיום קבלתו בדואר רשום והחברה תחליף את המוצר הפגום במוצר החדש. היה והמוצר שהחזיר הלקוח תקין, המוצר יישלח בחזרה ללקוח והלקוח יחויב על עלויות המשלוח.
היה והלקוח קיבל מוצר פגום, ייעשה כל מאמץ להציע להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין (במסגרת תקופת האחריות המפורטת להלן). אם הלקוח קיבל את ההצעה, יישלח אליו המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החליט לסרב, כספו יושב לו במלואו.
חברת סמארט מי בע"מ תהיה רשאית לספק באיחור את המוצרים ו/או להודיע על ביטול הזמנה כלשהי, במקרה של אירועים שלא בשליטתה כמו פעולות איבה, אסונות טבע ו/או מקרי חירום אחרים.

אחריות:
החברה השקיעה משאבים רבים בתכנון וייצור המוצר ומתחייבת שמוצריה הינם ברמה גבוהה ומתאימים למטרה אשר לשמה הם נרכשו.
אחריות לתקינות המוצר (הכולל את גוף הפלסטיק והקפיצים) הינה לתקופה של שנה יום מיום הרכישה. אחריות זו תקפה רק במקרה והלקוח הציג חשבונית קניה. (לקוח אתר אינו מחויב בהצגת חשבונית קניה, פרטי קנייתו שמורים במערכת האתר)?
במקרה של החזרת מוצר פגום, החברה מתחייבת להחליף במוצר זהה למוצר שנרכש, בכפוף למצאי הפריט במלאי. במידה ובמלאי לא קיים הפריט שנרכש יוחזר לרוכש מלוא כספו (בניכוי דמי משלוח).
האחריות למוצרים תהיה בתוקף בכפוף לתנאים הבאים במצטבר:

  • 1. לא חלפה שנה מתאריך הרכישה.
  • 2. בפריט נעשה שימוש סביר בהתאם להוראות היצרן.
  • 3. הלקוח הציג חשבונית קניה מקורית.
  • 4. הלקוח שולח על חשבונו את המוצר הפגום למשרדי החברה.

בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר שהוזמנו ע"י הרוכש.

החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או מוצרים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

השימוש במוצר על ידי הרוכש תהא באחריותו בלבד ואך ורק לפי ההנחיות המפורטות בחוברת המוצר הנמצאת בתוך האריזה בצמוד למוצר.

סמארט מי בע"מ לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק עקיף, ישיר, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או צד ג' כתוצאה משימוש במוצר ו/או מרכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו בכל סיבה שהיא.

אחריות להזמנת מוצרים מחוץ למדינת ישראל:
למשלוחי חו״ל אנו משתמשים בחברת דואר ישראל, וממליצים לבדוק את תנאי השילוח וזמניהם כמו את גבול האחריות לחבילות אובדות, מידת האחריות שלנו מקבילה לזו של החבהרה הנותנת לנו שרות, במקרה הזה חברת דואר ישראל, מומלץ לקרוא את המידע הנדרש בטרם ביצוע העסקה באתר כאן

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר:
כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות ושמירה על זכויות:
האתר הינה בבעלותה המלאה של סמארט מי בע"מ. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר בבעלותה המלאה של החברה. בנוסף Slique® הינו סימן מסחרי של החברה בארץ ובעולם. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. אין בשימוש באתר כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.

דין ושיפוט:
הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט השלום בעיר תל-אביב – יפו ובעיר זו בלבד.

שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות , ניתן לפנות אל שרות הלקוחות של חברת סמארט מי בע"מ. באמצעות פנייה בכתב דרך האתר ופנייתך תטופל בשעות הפעילות:
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00 ,

כתובתנו:
סמארט מי בע"מ ת.ד. 10547 ירושלים 91104
טל: 02-6747000 פקס 02-6727380 אי מייל: info@slique.co.il


לא מצאת את מה שחיפשת?

שירות הלקוחות שלנו ישמח לתת לך מענה
בעזרת טופס מכוון, במייל או בטלפון


יצירת קשר